Рада Адвокатів Тернопільської Області

Складення кваліфікаційного іспиту


Рішенням № 270 від 17 грудня 2013 року Рада адвокатів України затвердила у новій редакції Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

 

Рішенням № 143 від 11 червня  2016  року Рада адвокатів України встановила плату за складення кваліфікаційного іспиту у розмірі трьох  прожиткових мінімумів  для  працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту  (стаття 58.2. Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), згідно наступного розподілу:

шляхом перерахування 80% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту на поточний рахунок відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

шляхом перерахування 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту на поточний рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

 

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

 

1. Обрати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем проживання;

2. Скласти в довільній формі заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;

3. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачено Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та надати його до відповідної КДКА, зокрема,  перелік документів необхідних для складення кваліфікаційного іспиту доступний за посиланням;

4. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту. Реквізити для оплати за складення кваліфікаційного іспиту за посиланням:

5. Програма складення кваліфікаційного іспиту.

Реєстр осіб, які склали/не склали кваліфікаційний іспит

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Програма складення кваліфікаційного іспиту, затверджена;
Рішення №68 від 26 лютого;
Порядок допуску, складення та методика;
Рішення №126 від 30 серпня;
Рішення №112 від 30 серпня;
Рішення №101 від 30 серпня;
Рішення №100 від 30 серпня;
Рішення №13 від 28 лютого;
Рішення №270 від 17 грудня;
Зразок згоди на обробку персональних;
Зразок згоди на збір та;
Зразок заяви на згоду перевірки;
Програма складання кваліфікаційного іспиту, затверджена;
Рішення №153 від 01 червня;
Рішення №25 від 17 грудня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 107 від 23 квітня 2016 року про термін дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту

Рішення

Рішення № 107 від 23 квітня 2016 року про термін дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту

Виджет спільних актів: Рішення № 143 від 11 червня 2016 року Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту

Рішення

Рішення № 143 від 11 червня 2016 року Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту

Виджет спільних актів: Рішення № 150 від 11 червня 2016 року Про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

Рішення

Рішення № 150 від 11 червня 2016 року Про внесення змін до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні

Виджет спільних актів: Рішення № 162 від 13 червня 2016 року Про облік на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України інформації про складення/не складення особами кваліфікаційного іспиту

Рішення

Рішення № 162 від 13 червня 2016 року Про облік на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України інформації про складення/не складення особами кваліфікаційного іспиту

Виджет спільних актів: Рішення № 86 Про внесення та затвердження змін до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону , Положення про порядок прийняття та розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту,...

Рішення 02.06.2018

Рішення № 86 Про внесення та затвердження змін до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону , Положення про порядок прийняття та розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту,...

Виджет спільних актів: Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та…

Положення 02.06.2018

Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та…

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл