Основні нормативно-правові акти за грудень 2021 року | Рада Адвокатів Тернопільської Області

Головна цитата

Основні нормативно-правові акти за грудень 2021 року

Публікації

Основні нормативно-правові акти за грудень 2021 року

14:23 Пн 10.01.22 Автор : Рада адвокатів Тернопільської області 414 Переглядів Версія для друку

Основні нормативно-правові акти за грудень 2021 року

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЗА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

 

1. Про Державний бюджет України на 2022 рік

 

(Закон України від 02.12.2021р., № 1928-IX, чинність з 1 січня 2022 року).

 

Основні положення:

 

встановлено у 2022 році мінімальну заробітну плату:

 

у місячному розмірі: з 1 січня - 6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривні, з 1 жовтня - 40,46 гривні.

 

 

встановлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня - 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

 

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 2100 гривень, з 1 липня - 2201 гривня, з 1 грудня - 2272 гривні;

 

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня - 2833 гривні;

 

працездатних осіб: з 1 січня - 2481 гривня, з 1 липня - 2600 гривень, з 1 грудня - 2684 гривні.

 

 

 

 

 

 

2. Про внесення змін до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2021 р. № 1257, чинність з 9 грудня 2021 року).

 

Основні положення:

 

Особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.


У разі вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа має право після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, якщо судом не прийнято рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справу про адміністративне правопорушення не розглянуто в установлений законом строк, звернутися до підрозділу поліції за місцем розгляду справи щодо продовження строку тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами на новий тримісячний строк.

 

Тимчасово вилучене посвідчення повертається водієві:

 

за заявою  водія  у  разі,  коли суд не прийняв у тримісячний строк рішення про позбавлення водія права  керування  транспортним засобом  або  не розглянув у встановлений законом строк справу про адміністративне  правопорушення,  крім  справ  про адміністративне правопорушення,   передбачене  статтею  130  Кодексу  України  про адміністративні правопорушення.

 

за  заявою  водія  у  разі, коли суд не прийняв протягом року рішення про позбавлення водія права керування транспортним засобом або   не   розглянув  у  встановлений  законом  строк  справу  про адміністративне  правопорушення,  передбачене  статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

 

 

 

3. Про медіацію

 

(Закон України №1875, від 16.11.2021 р., чинність з 5 грудня 2021 року).

 

Основні положення:

 

визначено правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору), принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

 

дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов’язані з проведенням медіації з метою запобігання виникненню конфліктів (спорів) у майбутньому або врегулювання будь-яких конфліктів (спорів), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим).

 

медіація може бути проведена до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

 

проведення медіації не впливає на перебіг позовної давності.

 

медіація не проводиться у конфліктах (спорах), що впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї медіації.

 

медіація проводиться за взаємною згодою сторін медіації з урахуванням принципів добровільності, конфіденційності, нейтральності, незалежності та неупередженості медіатора, самовизначення та рівності прав сторін медіації.

 

медіатором може бути фізична особа, яка пройшла базову підготовку медіатора в Україні або за кордоном.

 

базова підготовка медіаторів здійснюється за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання. Програма базової підготовки медіатора включає теоретичну підготовку і відпрацювання практичних навичок.

 

підготовку медіаторів здійснюють суб’єкти освітньої діяльності.

 

підготовка медіаторів, крім базової, може включати спеціалізовану підготовку відповідно до програм навчання, розроблених суб’єктами освітньої діяльності.

 

медіаторами також визнаються особи, які до набрання чинності цим Законом пройшли навчання базовим навичкам медіатора (медіації) обсягом не менше 48 годин, що підтверджується відповідними сертифікатами.

 

об’єднання медіаторів та суб’єкти, що забезпечують проведення медіації, ведуть реєстри медіаторів з дотриманням вимог закону щодо збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу.

 

інформація, внесена до реєстрів медіаторів, є відкритою та загальнодоступною.

 

реєстри медіаторів розміщуються у відкритому доступі в мережі Інтернет.

 

визначено права та обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації та підстави її припинення, а також вимоги до змісту договору про проведення медіації та до змісту угоди за результатами медіації.

 

прикінцевими та перехідними положеннями Закону внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, якими встановлено, що право суду оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі, якщо сторони домовилися провести позасудове врегулювання спору шляхом медіації, обов’язок суду зупинити провадження у справі у разі звернення обох сторін з клопотанням про зупинення провадження у справі у зв’язку з проведенням медіації та строк такого зупинення.

 

крім того, передбачено, що в разі якщо домовленості про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем досягнуто сторонами за результатами проведення медіації суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову та під час подання відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

 

 

 

 

 

 

4. Про внесення зміни до пункту 3-1 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів

 

(Закон України №1874-IX, від 16.11.2021 р., чинність з 10 грудня 2021 року).

 

Основні положення:

 

продовжено на один рік термін здійснення місцевими судами своїх повноважень у межах раніше визначеної (до утворення (ліквідації) районів згідно з Постановою Верховної Ради України № 807-IX) територіальної юрисдикції, але не пізніше 1 січня 2023 р.

 

 

 

 

 

 

5. Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб

 

(Закон України № 1941-IX, від 14.12.2021 р., чинність з 19.12.2021 року).

 

Основні положення:

 

спрощено порядок набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України та беруть безпосередню участь у заходах щодо гарантування національної безпеки та оборони України, стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях. Крім того, дії закону поширюються на громадян держави, визнаної українським парламентом агресором або окупантом, які зазнавали переслідувань з політичних мотивів.

 

 

 

 

 

6. Про страхування

 

(Закон України № 1909-IX, від 18.11.2021р., чинність з 1 січня 2024 року).

 

Основні положення:

 

змінено цілий спектр вимог до ліцензування страховиків, оцінки їх платоспроможності та ліквідності, корпоративного управління й управління ризиками, припинення діяльності компаній та передавання страхового портфеля тощо.

 

страховики повинні мати прозорі структури власності, розкривати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників компанії. Засновники та власники зобов’язані мати бездоганну ділову репутацію, а також задовільний фінансовий і майновий стан. Національний банк здійснюватиме обов’язкове погодження власників істотної участі.

 

під час реєстрації страхові компанії повинні будуть надавати плани діяльності на три роки.

 

введено вимоги до системи корпоративного управління компанією (зокрема, роботи ради та правління). Вони будуть пропорційними, тобто залежатимуть від значимості компанії (для більших установ – більше вимог).

 

підвищується роль та значення професійної діяльності осіб, відповідальних за виконання ключових функцій (управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту та актуарної функції). Зокрема, нова актуарна функція має бути здатна адекватно та незалежно оцінити та дати рекомендації  щодо технічних резервів, процесу андерайтингу та цінової політики страховика. Крім того, керівники страхових компаній та особи, відповідальні за ключові функції, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до професійної придатності та ділової репутації. Національний банк погоджуватиме їх призначення на посади. Також передбачається здійснення Національним банком оцінки колективної придатності членів наглядової ради або виконавчого органу страховика.

 

установлено диференційований підхід до мінімального розміру статутного капіталу страховиків: 32 млн грн для страховиків non-life та 48 млн грн – для компаній зі страхування життя, страховиків із ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на здійснення діяльності з перестрахування.

 

страховики дотримуватимуться вимог до капіталу платоспроможності та мінімального капіталу. Водночас закон установлює два різні підходи до вимог платоспроможності – спрощений (Solvency I) та базовий (Solvency II). Зокрема, базовий підхід застосовуватиметься до страховиків життя, компаній із ліцензіями на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та більших страхових компаній. Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поетапно. Впродовж перших трьох років після введення в дію нового закону всі страховики повинні будуть відповідати вимогам платоспроможності за спрощеним підходом.

 

страхові компанії зможуть отримувати всього одну ліцензію замість цілої низки на кожен окремий вид послуг. Так, за міжнародною практикою, Національний банк перейде від ліцензування окремих видів страхування до ліцензування за класами. Також страхова компанія зможе змінювати обсяг ліцензії – додавати нові класи або ж навпаки звужувати обсяг ліцензії. Законом виділяється п’ять класів у межах страхування життя (life) та 18 класів за напрямом non-life-страхування. Проте компанії не зможуть поєднувати послуги life та non-life-страхування.

 

Уперше з’являться чіткі вимоги до страхових посередників. Урегулювання цього питання є важливим передусім із точки зору захисту інтересів споживачів послуг. Так, новий закон передбачає обов’язкову реєстрацію посередників у єдиному реєстрі, встановлює вимоги до їх навчання та рівня компетентності, уникнення конфлікту інтересів, розширення переліку інформації, яка розкривається споживачеві тощо.

 

Прозорі умови припинення діяльності страховиків. Вихід із ринку може бути як добровільним (через реорганізацію, передавання страхового портфеля, ліквідацію тощо), так і примусовим. Власне, закон чітко встановив підстави для віднесення страхової компанії до категорії неплатоспроможних та для примусового відкликання ліцензії. Також передбачено можливість уведення в страхову компанію тимчасової адміністрації для захисту інтересів клієнтів. Нова редакція Закону України «Про страхування» набирає чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію через два роки.

 

 

 

 

 

 

7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

 

(Закон України №1946-IX, від 14.12.2021 р., чинність з 1 січня 2022 року).

 

Основні положення:

 

можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах – за принципом податку на виведений капітал;


оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів спеціалістів – резидентів «Дія Сіті» у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тис. євро за рік;


сплата єдиного соціального внеску резидентом «Дія Сіті» (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.


передбачено гарантію стабільності протягом 25 років визначених умов оподаткування резидентів «Дія Сіті».

 

Резидент Дія Сіті – платник податку, який відповідає всім таким вимогам:

1)  здійснює один з видів діяльності (комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо);

2)  розмір місячної винагороди спеціалістам не менше 1200 євро;

3)  кількість гіг-спеціалістів не менше 9;

4)  сума кваліфікованого доходу юридичної особи за перші 3 місяці не менше 90 відсотків.

 

контролюючі органи надають Мінцифри інформацію, необхідну для визначення відповідності юридичної особи вимогам, передбаченим Законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», щодо:

розміру заробітної плати;
середньооблікової кількості працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи;
суми податкового боргу;
щодо включення юридичної особи до реєстру неприбуткових підприємств, установ, організацій.

перехід на застосування спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті здійснюється за заявницьким принципом.
спеціальний режим оподаткування резидентів Дія Сіті передбачає можливість переходу ними на оподаткування податком на прибуток підприємств за особливими умовами (аналог податку на виведений капітал), що передбачають ставку податку у розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій, таких як, зокрема:

виплати дивідендів;         


виплати процентів на користь нерезидентів – пов’язаних осіб, або нерезидентів, зареєстрованих у державах, що є «низькоподатковими» юрисдикціями;


надання фінансової допомоги нерезиденту Дія Сіті – платнику на спеціальному режимі, яка не підлягає поверненню, або пов’язаній фізичній особі або пов’язаній особі – нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або непов’язаній особі, яка залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців;


безоплатне надання майна нерезиденту Дія Сіті – платнику на спеціальному режимі;


виплати, що здійснюються у зв’язку із вкладенням в об’єкти інвестицій (в тому числі придбанням майна), що перебувають за межами території України,
придбання майна, робіт, послуг у неплатника податку – нерезидента, та/або передача майна, робіт, послуг неплатнику податку – нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);


виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих випадках.

 

при цьому окремою базою оподаткування в спеціальному режимі оподаткування резидентів Дія Сіті буде сума невідповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки», яка буде оподатковуватись за ставкою 18%.


звітним періодом для спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті є календарний рік.


встановлено особливості оподаткування доходів спеціалістів резидента Дія Сіті. Ставка у розмірі 5 відс. застосовується до:

заробітної плати;
винагороди за гіг-контрактом;
авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

 

зменшена ставка застосовується за умови, що розмір такого доходу за рік не перевищує еквівалент 240 тисяч євро. З суми перевищення платник самостійно доплачує податок за ставкою 18 відс. та подає річну податкову декларацію.


у разі, якщо резидент Дія Сіті втратив статус (за рішенням суду або встановлення не відповідності критеріям) за такий період, він самостійно має перерахувати та сплатити за власний рахунок до бюджету податок за ставкою 18 відсотків.

 


звільнено від оподаткування ПДФО:

сплачені внески роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування в межах 30 відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику;


сплачені внески резидентом Дія Сіті за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення та/або за договорами добровільного медичного страхування платника податку – гіг-спеціаліста в межах 30 відсотків нарахованої винагороди такому гіг-спеціалісту;


дивіденди, які нараховуються емітентом корпоративних прав, який є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, за умови, що таким резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах не здійснювалася виплата дивідендів за акціями або іншими корпоративними правами протягом двох календарних років поспіль.

 

до витрат для податкової знижки може бути включена суми витрат платника податку на придбання акцій (інших корпоративних прав), емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті, за умови, що такі витрати були понесені платником податку до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті або впродовж періоду, коли такий резидент Дія Сіті відповідає вимогам


у разі понесення таких витрат загальна сума податкової знижки обмежується не тільки розміром отриманої заробітної плати, а й сумою отриманих дивідендів (крім дивідендів, які не оподатковуються).

 


Єдиний внесок для платника – резидента Дія Сіті встановлюється:

на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати – у розмірі мінімального страхового внеску (22 відс. від мінімальної заробітної плати);


на суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг – контрактами – у розмірі мінімального страхового внеску (22 відс. від мінімальної заробітної плати).

 

Фізичні особи – підприємці, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску (22 відс. від мінімальної заробітної плати).

 

 

 

 

 

 

8. Про електронні комунікації

 

(Закон України від 16.12.2020р., № 1089-IX, чинність з 1 січня 2022 року).

 

Основні положення:

 

зменшення кількості перевірок та регуляторного тиску на компанії у сфері електронних комунікацій;


всі постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг матимуть однакові права та доступ до інфраструктури, запроваджується механізм консультацій з учасниками ринку;


забезпечення конкуренції на ринку електронних комунікацій, що сприятиме залученню інвестицій та покращенню якості послуг для всіх користувачів;


користувачі матимуть можливість обирати окремі види послуг (не в складі пакету послуг) за технічної можливості;


право на отримання вичерпної та чіткої інформації абонентом щодо опису умов договору відповідно до правил надання та отримання електронних комунікаційних послуг;


зменшення спаму за рахунок обов'язкової попередньої згоди абонента на отримання інформації та обов'язкова можливість відмови абонента від розсилки;


збільшення штрафу для постачальників електронних комунікацій у разі порушення прав користувачів.


електронна комунікаційна послуга включає, зокрема такі типи послуг: послуга доступу до мережі Інтернет; послуга міжособистісної електронної комунікації; послуги, що складаються повністю або головним чином з передачі сигналів, у тому числі: для здійснення міжмашинної взаємодії; для мовлення.


постачальники електронних комунікаційних послуг повинні безоплатно надавати: послуги голосових електронних комунікацій або послуги з передачі текстового повідомлення, якщо вони надаються абонентам для направлення (здійснення) ними благодійного електронного повідомлення; послуги з перерахування коштів як благодійної пожертви на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади на виконання благодійного електронного повідомлення, направленого (здійсненого) таким абонентом; послуги з публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронного повідомлення згідно з договором, укладеним між постачальником електронних комунікаційних послуг та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою.

 

 

 

 

 

 

9. Про публічні електронні реєстри

 

(Закон України № 1907-IX, від 18.11.2021 р., чинність з 1 грудня 2021 року).

 

Основні положення:

 

встановлено правові, організаційні і фінансові засади створення та функціонування публічних електронних реєстрів з метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб під час створення, зберігання, оброблення та використання інформації у публічних електронних реєстрах.

 

поширюється на відносини, що виникають у сфері публічних електронних реєстрів під час створення, ведення, взаємодії, адміністрування, перетворення, модифікації та припинення публічних електронних реєстрів, при використанні реєстрової інформації національних електронних інформаційних ресурсів під час провадження дозвільної діяльності, надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг, провадження іншої управлінської діяльності та державного регулювання, а також поширюється на відносини, що виникають під час створення, ведення, взаємодії, адміністрування Єдиного реєстру адвокатів з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

на базі Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів створюється Реєстр публічних електронних реєстрів. Скорочена назва – «Реєстр реєстрів».

 

надання та отримання реєстрової інформації здійснюється виключно за допомогою Системи електронної взаємодії (СЕВ). При цьому СЕВ забезпечує здійснення інформаційної взаємодії реєстрів шляхом автоматизованого обміну інформації за принципом “запит-відповідь”.

 

порядок підключення постачальників та отримувачів інформації до Системи електронної взаємодії визначається Кабінетом Міністрів.

 

технічним адміністратором Системи електронної взаємодії виступатиме визначене Кабінетом Міністрів державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, та є технічним адміністратором Реєстру реєстрів.

 

інформація про об’єкти реєстрів, створена з дня набрання чинності цим Законом, є офіційною з моменту її внесення до відповідного реєстру.

 

 

інформація про об’єкти реєстрів, яка внесена до відповідного реєстру, вважається достовірною і може використовуватися державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами при здійснення ними повноважень, визначених законом, а також фізичними та юридичними особами при вчиненні правочинів.

 

реєстр створюється, якщо при регулюванні суспільних відносин, що виникають при вирішенні економічних, соціальних, правоохоронних або інших завдань, необхідним є факт реєстрації об’єкта (об’єктів) реєстру з метою захисту прав і законних інтересів громадян та їх об’єднань, юридичних осіб, територіальних громад, суспільства та держави, створення правових та інформаційних гарантій такого захисту з боку держави та органів місцевого самоврядування, з метою одноразового збору і багаторазового використання актуальної та достовірної інформації під час організаційного та інформаційного забезпечення надання адміністративних, соціальних та інших публічних послуг, провадження дозвільної діяльності, провадження іншої управлінської діяльності та здійснення державного регулювання.

 

не допускається створення реєстру, якщо реєстр буде містити ідентичні реєстрові дані про об’єкт реєстру, що вже створений.

 

 

 

 

 

 

10. Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1286, чинність з 15 грудня 2021 року).

 

Основні положення:

 

заявник має право подати до уповноваженого органу повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування через Портал Дія.


повідомлення може бути подано через Портал Дія заявником, який пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.


у разі відсутності в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб персональних даних заявника формування повідомлення блокується та інформація про це надсилається заявнику програмними засобами Порталу Дія.


повідомлення в електронній формі формується автоматично засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту.


формування повідомлення в електронній формі завершується після накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника.


сформоване повідомлення передається засобами Порталу Дія через інформаційні системи Мінсоцполітики до уповноважених органів за попереднім і новим фактичним місцем проживання/перебування заявника.


взяття на облік заявника за новим фактичним місцем проживання/перебування здійснюється відповідно до пункту 9 цього Порядку.


інформація про зміну фактичного місця проживання/перебування відображається з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та передається через інформаційні системи Мінсоцполітики до Порталу Дія.


інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.


отримання уповноваженим органом документів та/або інформації, що необхідні для взяття заявника на облік за новим фактичним місцем проживання/перебування, здійснюється без участі заявника шляхом доступу уповноваженого органу до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем через систему електронної взаємодії таких систем.


у разі коли документи та/або інформація, що необхідні для взяття заявника на облік за новим фактичним місцем проживання/перебування, не містяться в інформаційно-телекомунікаційних системах, такі документи та/або інформація отримуються уповноваженим органом без участі заявника шляхом здійснення інформаційного запиту.

 

 

 

 

 

11. Про внесення змін до Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2021 р. № 1267, чинність з 7 грудня 2021 року).

 

Основні положення:

якщо причиною незарахування коштів є невідповідність реквізитів банківського рахунка (за стандартом IBAN), зазначених застрахованою особою у заяві, Пенсійний фонд України формує та подає Мінцифри інформацію про таку особу.


відповідно до поданої інформації Мінцифри засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після надходження інформації повідомляє застрахованим особам про необхідність подання повідомлення про уточнення реквізитів банківського рахунка для виплати допомоги застрахованим особам, яким не зараховано кошти у зв’язку з невідповідністю реквізитів банківського рахунка (далі - повідомлення).


повідомлення формується та подається застрахованою особою засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), у довільній формі, придатній для сприйняття його змісту, відповідно до відомостей передбачених у додатку 4 у період до 15 грудня 2021 р. включно.


на підставі поданих повідомлень Мінцифри формуються списки на виплату допомоги, які надаються Пенсійному фонду України не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після дня подання застрахованою особою повідомлення.

 

Рада адвокактів Тернопільської області

 

Інші публікації автора

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл