Рада Адвокатів Тернопільської Області - Основні нормативно-правові акти за жовтень 2021 року

Головна цитата

Основні нормативно-правові акти за жовтень 2021 року

Публікації

Основні нормативно-правові акти за жовтень 2021 року

16:30 Нд 07.11.21 Автор : Рада адвокатів Тернопільської області 321 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЗА ЖОВТЕНЬ 2021 РОКУ

 

1. Про внесення зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

 

(Закон України від 08.10.2021 р., №1805, чинність з 10 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

продовжено строки подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи з трьох місяців до 1 року (тобто, до 11.07.2022 р.).

 

 

 

 

 

 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості

 

(Закон України від 02.02.2021 р.,  №1174, чинність з 28 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

у разі набуття на підставі вчиненого правочину або у порядку спадкування права власності на об’єкт нерухомого майна, розміщений на земельній ділянці приватної власності, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить від попереднього власника таких об’єктів до набувача таких об’єктів, без зміни її цільового призначення.


у разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна, право власності на земельну ділянку, на якій розміщений такий об’єкт, одночасно переходить до набувача пропорційно до його частки у праві спільної власності на такий об’єкт, крім випадку, коли  попередньому власнику належала частка у праві спільної власності на земельну ділянку в іншому розмірі. Якщо попередньому власнику у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна належала частка у праві  спільної власності на земельну ділянку в іншому розмірі, право власності переходить у такому розмірі.


у разі набуття права власності на об’єкт нерухомого майна, розміщений на земельній ділянці, що перебуває в оренді, у користуванні на праві емфітевзису, суперфіцію у попереднього власника, до набувача одночасно переходить відповідно право оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника такого об’єкта, крім випадків, визначених частиною четвертою цієї статті. Волевиявлення орендодавця (власника) та внесення змін до договору оренди землі, емфітевзису, суперфіцію із зазначенням нового орендаря (користувача) земельної ділянки не вимагаються. Про перехід відповідного права його суб’єкт зобов’язаний негайно повідомити орендодавця, особу, яка передала земельну ділянку в користування на праві емфітевзису, суперфіцію.


у разі набуття окремої частки у праві спільної власності на об’єкт нерухомого майна, якщо такий об’єкт розміщений на земельній ділянці, що перебуває у користуванні попереднього власника на праві оренди, емфітевзису, суперфіцію, набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі, емфітевзису, суперфіцію з визначенням його співорендарем (співкористувачем) земельної ділянки, а до внесення змін до  відповідного договору зобов’язаний відшкодовувати орендарю (користувачу) частину орендної плати (плати за користування земельною ділянкою) пропорційно до його частки у праві власності на такий об’єкт.


у разі набуття права власності на жилий будинок, розміщений на землях державної або комунальної власності, що перебувають у користуванні іншої особи, та необхідності поділу земельної ділянки, площа земельної ділянки, що формується, не може бути меншою ніж максимальний розмір земельних ділянок відповідного цільового призначення, визначених статтею 121 цього Кодексу (крім випадків, коли формування земельної ділянки в такому розмірі є неможливим або не відповідає нормам законодавства).


якщо об’єкт нерухомого майна розміщений на земельній ділянці державної або комунальної власності, що не перебуває у користуванні, набувач такого об’єкта нерухомого майна зобов’язаний протягом 30 днів з дня державної реєстрації права власності на такий об’єкт звернутися до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, що належить йому на праві власності, у порядку, передбаченому статтями 118, 123 або 128 цього Кодексу.


пропущення строку подання клопотання не може бути підставою для відмови набувачу (власнику) такого об’єкта у передачі йому у власність або користування земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт.


у разі набуття на підставі вчиненого правочину права власності на об’єкт нерухомого майна, розміщений на земельній ділянці приватної власності, особою, яка не може мати таку земельну ділянку у власності, така особа має право вимагати передання їй власником земельної ділянки відповідної земельної ділянки на правах оренди або суперфіцію на умовах, визначених набувачем права власності на такий об’єкт. У такому разі орендар або суперфіціарій зобов’язаний відшкодовувати власнику земельної ділянки плату за землю, яку відповідно до закону зобов’язаний сплачувати її власник.

 

 

 

 

 

 

3. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг

 

(Закон України від 22.09.2021 р., №1767, набрання чинності 7 листопада 2021 року).

 

Основні положення:

 

внесено зміни до визначення принципу надання електронної публічної послуги за замовчуванням.

 

Зокрема, визначено, що такий принцип не може застосовуватися до державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав; актів цивільного стану громадян; юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.


також цей принцип не застосовується до державної реєстрації релігійних організацій та їхніх структурних підрозділів, всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств.


принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням не може застосовуватися до реєстрації статутів територіальних громад, серед іншого – міст Києва та Севастополя; реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук; процедур відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).

 


передбачено, що перелік випадків, у яких суб’єкт надання електронних публічних послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням, встановлює Кабінет Міністрів України.

 

 

 

 

 

 

4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств

 

(Закон України від 24.09.2021 р., №1788, чинність з 20 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

уточнено склад земель фермерських господарств та визначає коло одержувачів державної підтримки.


фермерським господарствам у перші три роки після створення надається допомога коштом держбюджету, зокрема через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися коштом місцевих бюджетів.


на таку допомогу можуть розраховувати новостворені фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах, на поліських територіях, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

 


Кабінет Міністрів щороку має передбачати у проекті державного бюджету України кошти на підтримку фермерських господарств. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щороку в проектах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на підтримку таких господарств.

 


фермерам зі статусом сімейних фермерських господарств надається додаткова державна підтримка, зокрема на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Фермерському господарству, головою якого є особа у віці до 35 років включно, надається грошова допомога коштом державного бюджету.

 

 

 

 

 

 

5. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю

 

(Закон України від 29.06.2021 р., №1582, чинність з 1 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

внесення (зазначення) вантажовідправником недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної або іншого визначеного законодавством документа на вантаж, що не відповідають фактичним даним, який перевозиться, а так само внесення (зазначення) вантажовідправником відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної або іншого визначеного законодавством документа, які перевищують параметри, встановлені законодавством, за відсутності оформленого дозволу на проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн).


відповідальність за внесення недостовірних відомостей настає у разі перевищення транспортним засобом, яким перевозиться зазначений вантаж, вагових нормативних параметрів, визначених законодавством.

 


невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань – тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

 

 

 

 

6. Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1036, чинність з 12 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

Подання документів закордонним дипломатичним установам України, що здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 686 “Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти” здійснюється з використанням засобів Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти.”;


Погодження оформлення віз з державними органами України, передбачене пунктом 12 цих Правил, не здійснюється закордонною дипломатичною установою України у випадку, якщо іноземцю та особі без громадянства видано електронне запрошення на навчання (стажування) відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 686 “Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти” ;


Інформація про оформлення візи або відмову в оформленні візи та скасування візи, подання документів для оформлення якої здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 686 “Про реалізацію експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти”, вноситься до візової інформаційно-телекомунікаційної системи та передається до Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти шляхом електронної взаємодії державних електронних ресурсів.

 

 

 

 

 

 

7. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096, чинність з 26 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

змінено правила перевезень пасажирів у міжобласному та міжнародному сполученнях. Тепер під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність сертифікату вакцинації або негативного тесту на COVID-19 покладається на пасажирів.

 


керівникам державних органів (державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити:

 

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 працівниками та державними службовцями, обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153 (далі - перелік);

 

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та частини третьої статті 5 Закону України “Про державну службу”, крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий закладом охорони здоров’я;

 

3) взяття до відома, що:

на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 1 Закону України “Про оплату праці” та частини третьої статті 5 Закону України “Про державну службу”;

 


відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються;

 


строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.”.

 

 

 

 

 

 

8. Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням

 

(Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021  № 2153, набрання чинності з 8 листопада 2021 року).

 

Основні положення:

 

Обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники:

 

Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;


Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;


Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

 

 

 

 

 

 

9. Про внесення змін до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1045, чинність з 12 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

встановлює мінімальну кількість навчальних годин для підготовки водіїв, при цьому навчальні заклади не обмежені у можливості введення у свої програми додаткових годин для підготовки.


оптимізовано загальний час підготовки водіїв за усіма категоріями. До прикладу, за категорією В зменшено час теоретичної підготовки зі 100 до 63 годин, час практичної підготовки не змінений — 40 годин.


оновлені теми з теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки водіїв. Зокрема, додано самостійний розділ “Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)”, актуалізований зміст тематичних програм, уведені теми, що стосуються живлення транспортних засобів із застосуванням електричної енергії.


змінено порядок підготовки водіїв у навчальних закладах. Тобто, майбутнім керманичам необхідно буде спочатку пройти повний курс теоретичної підготовки та успішно скласти в автошколі відповідний іспит, а лише потім їх допустять до навчання з практичного керування.


протягом півроку акредитовані навчальні заклади повинні привести робочі програми і плани з підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації у відповідність з даною постановою.

 

 

 

 

 

 

10. Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040, чинність з 13 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

встановлено механізм призначення і виплати компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та є:

 

громадянами похилого віку;


особами з інвалідністю;


невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;


дітьми з інвалідністю;


дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг.

 

Компенсація призначається і виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, які не:

перебувають у трудових відносинах;


є фізичними особами – підприємцями;


провадять незалежної професійної діяльності;


перебувають на обліку як безробітні.

 

 

заяву про надання такої послуги та пакет документів можна подавати до ЦНАПу, до сільської, селищної, міської ради, тобто за місцем проживання, та через портал «Дія».
для отримання послуги з догляду на професійній основі необхідно укласти тристоронній договір між одержувачем соціальної послуги з догляду, надавачем такої соціальної послуги та виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.

 

 

 

 

 

 

11. Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на охорону навколишнього природного середовища

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1060, чинність з 21 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

Ці критерії застосовуються Антимонопольним комітетом для проведення оцінки допустимості державної допомоги на охорону навколишнього природного середовища під час прийняття рішення відповідно до ч. 4 ст. 6 Закону «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».


До категорії отримувачів державної допомоги на охорону навколишнього природного середовища належать суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у будь-якій галузі.


Державна допомога на охорону навколишнього природного середовища не надається суб'єктам господарювання, що мають прострочену більш як 6 місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації та/або визнають свою неспроможність своєчасного виконання зобов'язань перед кредиторами внаслідок незадовільного стану фінансово-господарської діяльності та/або мають значну дебіторську заборгованість.


Максимальний розмір державної допомоги на охорону навколишнього природного середовища встановлюється у відсотках до витрат, необхідних для досягнення визначеної цілі (мети) охорони навколишнього природного середовища, та визначається відповідно до додатка.


Обчислення сукупного розміру державної допомоги на охорону навколишнього природного середовища, необхідного для досягнення визначеної цілі (мети) охорони навколишнього природного середовища, за кожним з видів, зазначених у п. 5 критеріїв, строки та тривалість надання такої державної допомоги, вимірювальні показники, які будуть досягнуті за умови надання державної допомоги на охорону навколишнього природного середовища, здійснюється надавачем державної допомоги.

Зазначена інформація надається відповідно до порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 04.03.2016 N 2-рп.

 

 

 

 

 

 

12. Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення масових заходів (крім спортивних) на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

(Постанова Головного державного санітарного лікаря України та Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2021  № 18).

 

Основні положення:

 

протиепідемічні заходи застосовуються під час проведення масових заходів (культурних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних, тематичних та інших), у тому числі в закладах культури та креативних індустрій, зокрема фестивалів, концертів, кіносеансів, вистав, постійних та тимчасових виставок та експозицій, а також заходів у розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування з метою запобігання ускладненню епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

 


під час проведення заходів має бути визначена особа, відповідальна за дотримання протиепідемічних заходів, яка забезпечує:

 

проведення температурного скринінгу безконтактним методом усім працівникам перед початком робочої зміни;


проведення роз'яснювальної роботи з працівниками щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів COVID-19 серед працівників відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;


інформування працівників з питань вакцинації, профілактики та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);


недопущення до роботи працівників, визначених такими, що потребують самоізоляції. Працівники, в яких під час проведення температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °C або ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов'язків.

 

 

 

 

 

 

13. Про внесення зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2021  № 103, чинність з 21 листопада 2021 року).

 

Основні положення:

 

банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб на період дії Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”.

 

 

 

 

 

 

14. Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, у зв’язку із запровадженням карантину

 

(Постанова Правління Національного банку України від 21.10.2021  № 110, чинність з 23 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

для підтримання учасників ринку кредитних спілок на період карантину заходи впливу, зокрема, не застосовуватимуться за порушення вимоги, яка обмежує ризики за операціями з фінансовими активами щодо частки непродуктивних активів, якщо:

 

недотримання такої вимоги відбулося в період встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів;


недотримання вимоги було викликано встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів;


частка таких непродуктивних активів кредитної спілки перевищує розмір її основного капіталу не більше ніж на 15 %, а для об’єднаних кредитних спілок - не більше ніж на 30 %;


кредитна спілка не порушувала інших вимог, які обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, та фінансових нормативів; кредитна спілка надала обґрунтований план заходів стосовно усунення в строк до 30 червня 2022 року порушення зазначеної вимоги та виконує його.

 

 

 

 

 

 

15. Про затвердження Положення про перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента

 

(Постанова Правління Національного банку України від 20.10.2021  № 107, чинність з 22 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

- визначено:

 

1) вимоги до страховиків (перестрахувальників), які провадять діяльність щодо перестрахування в страховиків (перестраховиків) нерезидентів;

 

2) вимоги до страховиків (перестраховиків) нерезидентів під час укладання договорів перестрахування з такими страховиками (перестраховиками) нерезидентами;

 

3) порядок здійснення Національним банком контролю за дотриманням страховиками (перестрахувальниками) вимог цього Положення.

 

вимоги цього Положення не застосовуються під час підтвердження страховиком (перестрахувальником) інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента, що надається відповідно до вимог законодавства України до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику.
рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика) нерезидента підтверджується страховиком (перестрахувальником) інформацією, розміщеною на офіційних веб-сайтах міжнародних рейтингових агентств у мережі Інтернет.


рейтинг фінансової надійності (стійкості) у страховика (перестраховика) нерезидента підтверджується наявністю в страховика (перестраховика) нерезидента рейтингу одного з міжнародних рейтингових агентств відповідно до наведеного вище переліку.

 


укладання страховиками (перестрахувальниками) договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами в разі невідповідності рейтингу страховика (перестраховика) нерезидента рівню зазначених рейтингів або його відсутності дозволяється, якщо:

 

1) страховик (перестраховик) нерезидент має досвід провадження безперервної страхової (перестрахової) діяльності не менше ніж три роки до дати укладення договору перестрахування з таким страховиком (перестраховиком) нерезидентом;

 

2) страховик (перестраховик) нерезидент зареєстрований в державі, законодавством якої передбачено державний нагляд за страховою і перестраховою діяльністю.

 

 

зазначені вище вимоги не застосовуються під час укладання договорів перестрахування з розміщення ризиків в іноземних ядерних пулах за дорученням членів об’єднання «Ядерний страховий пул».

 


контроль за достовірністю інформації, що підтверджує відповідність страховика (перестраховика) нерезидента вимогам цього Положення, покладається на страховика (перестрахувальника).

 


забороняється укладання страховиками (перестрахувальниками) договорів перестрахування зі страховиками (перестраховиками) нерезидентами, держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження яких визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

 

 

 

 

 

 

16. Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

 

(Постанова Правління Національного банку України від 04.10.2021 № 98, чинність з 6 жовтня 2021 року).

 

Основні положення:

 

реєстрація вихідних документів, що містять банківську таємницю, здійснюватиметься в системі документообігу або/та журналі реєстрації (обліку) документів із грифами обмеження доступу. Вихідні документи реєструватимуться в день їх підписання або не пізніше від наступного робочого дня.

 


під час роботи з документами, що містять банківську таємницю, на електронних носіях банки мають забезпечити таке:

 

банки розробляють власні розпорядчі акти / внутрішні документи стосовно правил зберігання відокремлених електронних даних, які містять банківську таємницю та які отримано за результатами роботи інформаційних систем відповідно до Положення про порядок формування, зберігання та знищення відокремлених електронних даних, отриманих за результатами роботи інформаційних систем у Національному банку України і банках України;


підготовка до передавання на архівне зберігання електронних документів, які містять банківську таємницю, у діловодстві банків здійснюється відповідно до Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

 

 

затверджено форму, як має розкриватись інформація щодо рахунків, вкладів, правочинів юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи, та пояснення щодо формування файлу з інформацією щодо рахунків, вкладів, правочинів юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної особи.

 

  

 

    

Рада адвокатів Тернопільської області

Інші публікації автора

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл