Рада Адвокатів Тернопільської Області - Основні нормативно-правові акти за серпень 2019 року

Головна цитата

Основні нормативно-правові акти за серпень 2019 року

Основні нормативно-правові акти за серпень 2019 року

22:17 Ср 11.09.19 Автор : Рада адвокатів Тернопільської області 384 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

ПЕРЕЛІК  основних нормативно-правових актів за серпень 2019 року

 

 

1. ПОРЯДОК здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та ПОРЯДОК здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю

(затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №823, чинність з 30 серпня 2019 року).

Дуже важливо для роботодавців та адвокатів у практичній діяльності, враховуючи те, що попередні аналогічні нормативно-правові акти втратили були свою чинність за судовими рішеннями.

 

          Основні положення:

заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів;


заходи контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин) (далі - виконавчі органи рад) у формах, визначених абзацом першим цього пункту.


інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад.. Контрольні повноваження інспектора праці підтверджується службовим посвідченням встановленої Мінсоцполітики форми, що видається Держпраці. Держпраці веде реєстр виданих службових посвідчень інспекторів праці (далі - реєстр). Підставою для видачі службового посвідчення інспектора праці посадовій особі виконавчого органу ради є лист сільського, селищного, міського голови, до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої Мінсоцполітики. Службове посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі, вважається недійсним.


визначені підстави проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, організація та порядок їх проведення;


визначено порядок складення акта інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, припису та прийняття рішень за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;


визначено порядок застосування заходів впливу у зв’язку з порушенням законодавства про працю, оскарження припису або вимоги інспектора праці.

 

основною метою державного нагляду є виявлення порушень та недоліків під час здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та центральними органами виконавчої влади (далі - об’єкт нагляду) повноважень, визначених відповідно частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частиною другою статті 259 Кодексу законів про працю України (далі - контрольні повноваження);


основними завданнями державного нагляду є: розроблення пропозицій щодо шляхів підвищення ефективності здійснення контрольних повноважень; внесення вимоги щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень (далі - вимога);вжиття заходів до ініціювання притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень;


державний нагляд здійснюють посадові особи Держпраці та її територіальних органів, посадовими обов’язками яких передбачено здійснення повноважень державного нагляду за додержанням законодавства про працю (далі - уповноважена посадова особа), що підтверджується службовим посвідченням такої посадової особи;
державний нагляд здійснюється шляхом витребовування, збирання та аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом за його місцезнаходженням (далі - виїзна перевірка).

 

 

 

 

2. Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами» 

(Закон України від 11.07.2019 року №2755-VІІІ, чинність з 09 серпня 2019 року).

            Основні положення:

- встановлено єдиний порядок формування та розміри «зеленого» тарифу на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів.

 

 

 

 

 

3. Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 809, чинність з 31 серпня 2019 року)

 

            Основні зміни:

- за наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається;

 

- у разі видалення зелених насаджень у зв’язку із будівництвом об’єктів розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території;

 

- в абзаці дванадцятому пункту 6 слова “(за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій)” виключено.

 

 

 

 

 

4. Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 808, чинність з 31 серпня 2019 року).

 

     Визначено формулу розрахунку граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами.

 

 

 

 

 

5. ПОРЯДОК здійснення Уповноваженим із захисту державної  мови контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

(затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №817, чинність не набрав в зв’язку з тим, що було передбачено про набрання чинності цієї постановиодночасно із статтею 56 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»).

 

 

 

 

 

6. Про внесення змін до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

 (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №784, чинність з 28 серпня 2019 року).

 

Основні зміни:

у разі ліквідації зазначених державних органів довідки видаються правонаступниками таких органів, а в разі їх відсутності - державними органами, визначеними відповідними актами Кабінету Міністрів України.”;


Пункт 5 доповнено абзацом такого змісту: «Особам, що відряджалися для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо із займаних посад у зазначених органах, установах, до яких вони були відряджені, грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за аналогічними або відповідними посадами в органі, з якого вони були відряджені. За бажанням особи грошове забезпечення враховується за посадою, яку особа займала до відрядження для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств.».

 

 

 

 

 

7. Порядок зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 року.

 

Порядок подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2016 р., необхідних для призначення пенсій військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу, поліцейським.

 

(затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 770, чинність з 28 серпня 2019 року).

 

 

 

 

 

8. Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

(затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 824, чинність з 30 серпня 2019 року).

 

 

 

 

 

9. Про затвердження Порядку утворення та діяльності пошукових груп

 (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 802, чинність з 29 серпня 2019 року).

 

Порядок визначає процедуру утворення пошукових груп для здійснення пошуку осіб, зниклих безвісти, в тому числі зниклих безвісти за особливих обставин, їх останків, розшуку і фіксації місць поховань осіб, зниклих безвісти;

 

- затверджено процедуру проведення цих пошукових робіт.

 

 

 

 

 

10. ПОРЯДОК організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти

(затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №779, чинність з 03 вересня 2019 року).

 

    Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу та форми власності з метою забезпечення рівних прав та можливостей осіб з особливими освітніми потребами на якісну позашкільну освіту, розвитку їх здібностей та обдарувань з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів, зокрема потреб у професійному визначенні, соціалізації та інтеграції в суспільство.

 

 

 

 

 

11. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585  «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами» 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21серпня 2019 року №773, чинність з 30 серпня 2019 року).

 

       Основні зміни:

     для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти, тривалість здобуття початкової та базової середньої освіти може бути продовжена на один рік на кожному з рівнів освіти з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником та відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії. Рішення про продовження тривалості здобуття освіти затверджується наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі рішення команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, погодженого з батьками або іншими законними представниками дитини.

 

 

 

 

 

 

12. ПОРЯДОК надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення

(затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №818, чинність з 30 серпня 2019 року).

 

Основні положення:

- Порядок визначає механізм надання закладами охорони здоров’я, суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, органами виконавчої влади інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення, територіальним органам Держпродспоживслужби.

 

- у разі виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційного ураження населення, виявлення невідповідності харчових продуктів вимогам законодавства щодо їх безпечності або появи обґрунтованої підозри щодо їх невідповідності, внаслідок чого виникла загроза життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення, заклади охорони здоров’я, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, органи виконавчої влади надають територіальним органам Держпродспоживслужби інформацію про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення. Інформація надається засобами телефонного зв’язку протягом однієї години з моменту появи такої події та ситуації.

 

- у разі встановлення факту можливого зв’язку інфекційної хвороби, харчового отруєння, виникнення неінфекційних захворювань (отруєнь), пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, а також у разі виникнення або у разі появи підозри щодо захворювання (отруєння) згідно з переліком захворювань (отруєнь), на які подається повідомлення про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров’ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення (додаток 1), заклади охорони здоров’я, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики, органи виконавчої влади надають територіальним органам Держпродспоживслужби письмове підтвердження за формою згідно з додатком 2. Повідомлення надається протягом 24 годин з моменту появи такої події та ситуації.

 

- повідомлення є обґрунтованою підставою для проведення територіальними органами Держпродспоживслужби позапланових заходів державного нагляду (контролю) стосовно суб’єктів господарювання.

 

 

 

 

 

 

13. Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 728, чинність з 20 жовтня 2019 року).

 

     Основні зміни:

- у частині організації і проведення етапу розв’язання ситуаційних завдань кандидатами на вакантні посади державної служби категорій “А”, “Б” і “В”, у тому числі на посади фахівців з питань реформ, а також проведення оцінювання вимог до професійної компетентності кандидатів;

 

- урегулювати процедуру проходження перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії “А”;

- доповнити вимоги до компетентності кандидатів на посади фахівців з питань реформ новими компонентами щодо вміння здійснювати оцінку ґендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики.

 

 

 

 

 

 

14. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №765, чинність з 31 серпня 2019 року).

 

Основні зміни:

 

питання виплати державної допомоги сім’ям з дітьми у разі несвоєчасного звернення опікуна чи піклувальника з поважних причин за продовженням її виплати (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією з питань захисту прав дитини (далі - комісія) вирішується на підставі рішення органу опіки та піклування з урахуванням рекомендацій комісії. Виплата допомоги за минулий період здійснюється не більш як за 12 місяців з місяця закінчення виплати;

 

якщо заявник вже отримує державну соціальну допомогу певного виду (державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце проживання їх невідоме), відомості про її розмір враховуються органом соціального захисту населення без необхідності її декларування.

 

 

 

 

 

15. Питання спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання

(Указ Президента України від 13 серпня 2019 року №594/2019, чинність з 15 серпня 2019 року)

 

Передбачено спрощену процедуру набуття громадянства України для вказаної категорії осіб.

 

 

 

 

 

16. Деякі питання Державної природоохоронної служби України

 (Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 750, чинність з 24 серпня 2019 року).

 

    Ліквідовано: Державну екологічну інспекцію; як юридичні особи публічного права територіальні та міжрегіональні територіальні органи Державної екологічної інспекції.

    Утворено Державну природоохоронну службу України як центральний орган виконавчої влади.

 

 

 

 

 

17. Про День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

 (Указ  Президента України від 23.08.2019 року № 621/2019, чинність з 28 серпня 2019 року).

 

            Запроваджено День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначатиметься щорічно 29 серпня.

 

 

 

 

 

18. Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 700, чинність з 16 серпня 2019 року).

 

    Основні положення:

- Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни та доручив Мінветеранів забезпечити його створення.

 

- рішенням Уряду передбачено, що Реєстр — це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту і знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

 

-реєстр буде вестися з метою обліку вищезазначених осіб, адміністрування їх потреб, реалізації ними пільг та інших соціальних гарантій та координації діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту зазначених осіб.

 

 

   

 

Рада адвокатів Тернопільської області

 

Інші публікації автора

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування