Рада Адвокатів Тернопільської Області - АДВОКАТУ НА ЗАМІТКУ: готуємось до виборів Президента України

Головна цитата

АДВОКАТУ НА ЗАМІТКУ: готуємось до виборів Президента України

АДВОКАТУ НА ЗАМІТКУ: готуємось до виборів Президента України

20:34 Вт 12.02.19 Автор : Рада адвокатів Тернопільської області 339 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

Основні законодавчі акти, що регулюють вибори Президента України

 

Закон України «Про вибори Президента України»

 (від 05.03.1999 року №474);

 

 

Закон України «Про Державний реєстр виборців»  

(від 22.02.2007 року №698);

 

 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»  

(від 11.12.2003 року №1382);

 

 

Кодекс адміністративного судочинства України (основні статті 19, 20, 268-279).

 

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення (основні статті 212-7 – 212-21);

 

 

Кримінальний кодекс України (основні статті 157, 158, 158-1, 158-2, 159, 159-1, 160).

 

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ПРИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ

(вибірка подана із ст. 78 Закону України «Про вибори Президента України»)

 

 

Встановлення кількості виборців на дільниці

встановлюється на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці


ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

 

Встановлення кількості виборців, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування

встановлюється на підставі порівняння списку виборців та витягу із списку виборців


ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

 

Підрахунок невикористаних виборчих бюлетенів

підраховуються невикористані виборчі бюлетені.


кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

 

Погашення невикористаних виборчих бюлетенів

погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня.

 

 

Пакування невикористаних виборчих бюлетенів

погашені невикористані виборчі бюлетені разом із зіпсованими з бюлетенями запаковуються.


на пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.


поняття «зіпсованих виборчих бюлетенів» розкрито в ч. 9 ст. 76 Закону «Про вибори Президента України», а саме: «у разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в списку виборців напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.»

 

 

   Підрахунок кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у приміщенні для голосування

встановлюється за підписами виборців у списку виборців.


ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у приміщенні для голосування.

 

 

Підрахунок, кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування за місцем перебування

встановлюється за підписами у витягу із списку виборців та відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців.


ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені для голосування за місцем перебування.

 

 

Підрахунок кількості контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали

кількість таких талонів оголошується.

 

 

Встановлення відповідності кількості вищевказаних контрольних талонів сумі кількостей виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування у приміщенні для голосування та для голосування за місцем перебування

у разі відповідності зазначених кількісних показників, ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені.


у разі невідповідності зазначених кількісних показників, складається АКТ із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії. Після цього комісія приймає рішення щодо встановлення загальної кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

 

Пакування пакета «Список виборців»

вміст пакета складають: Список виборців, доданий до нього Витяг із списку виборців, виготовлений згідно з частиною третьою статті 77 цього Закону, Заяви, на підставі яких складався витяг із списку, Рішення суду про внесення змін до списку виборців, Повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.


на пакеті робиться напис "Список виборців", зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

 

 

Пакування пакета «Контрольні талони»

вміст пакета складають: контрольні талони виборчих бюлетенів.


на пакеті робиться напис "Контрольні талони", зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

 

 

Перевірка відповідності суми кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією

у разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає АКТ із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

 

 

Перевірка цілісності пломб або печаток на виборчих скриньках

у разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, складається АКТ із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

 

 

Відкриття виборчих скриньок для голосування

виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово.


першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування


останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.


при відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії, при цьому перевіряється наявність у скриньці контрольного листа (для переносної виборчої скриньки - контрольних листів).


виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія при цьому підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.


у разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, АКТ про відсутність у скриньці контрольного листа, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.


якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій скриньці, дільнична виборча комісія складає у порядку, встановленому цією статтею, АКТ про таку невідповідність, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скриньці. Ці виборчі бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

 

 

Встановлення кількості виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні та при підрахунку голосів виборців

у разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців, приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування.


ця кількість оголошується та заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

 

Пакування виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню

вміст пакету: виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.


на пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню", зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

 

 

Підрахунок загальної кількості виборчих бюлетенів (кількості виборців, які взяли участь у голосуванні)

підраховуються, за винятком бюлетенів, які не підлягають врахуванню.


при підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос.


усі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється.


 пакування пакета «Предмети». Вміст пакета: предмети, що не є виборчими бюлетенями. До предметів відносять і контрольні листи. На пакеті робиться напис "Предмети", зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.


встановлена у підсумку підрахунку кількість є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні.


ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

 

Розкладання (сортування) виборчих бюлетенів

виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів, напис "недійсні".


при розкладанні виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця.


у разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.


 Недійсними вважаються виборчі бюлетені:

1) на яких відсутня печатка цієї дільничної виборчої комісії;

2) якщо зазначені на виборчому бюлетені номери територіального округу або виборчої дільниці не відповідають номерам територіального округу чи виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів;

4) за наявності обставин, зазначених у частині восьмій статті 72 цього Закону (у разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню Центральної виборчої комісії,)

5) якщо у виборчому бюлетені зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів;

6) якщо не поставлено жодної позначки;

7) якщо не відірвано контрольні талони;

8) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.

 

            У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється.

 

           Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

 

           Недійсні виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені", зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, кількість запакованих недійсних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

 

підраховуються кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.


дільнична виборча комісія зобов'язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількості недійсних виборчих бюлетенів на виборчій дільниці та кількості виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає АКТ із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такого розходження, який підписується присутніми членами дільничної виборчої комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі. Підписи скріплюються печаткою комісії.

 

 

Пакування виборчих бюлетенів з голосами виборців

виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо.


на пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії.

 

 

 

ОКРЕМІ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

 

1, АКТ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

 

АКТ

про порушення виборчого законодавства України

 

Територіальний виборчий округ №____

Виборча дільниця №______

 

________________ року   ________________ год.    _______________________________________________________

             (дата)                          (час)                                                                                     (місце)

 

 

Ми, що нижче підписалися,

_____________________________________________________________________________________

                                               (прізвище, ім’я, по батькові офіційного спостерігача)

 

_____________________________________________________________________________________

                            (прізвище, ім’я, по батькові не менше двох виборців – свідків порушення)

 

_____________________________________________________________________________________

                          (прізвище, ім’я, по батькові не менше двох виборців – свідків порушення)

 

 

Склали цей акт на предмет фіксування порушення виборчого законодавства України.

Відбулося наступне порушення __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Порушено статтю ___________________ Закону України «Про вибори Президента України».

Деталі та обставини порушення: _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Факт порушення додатково підтверджено наступними доказами: _____________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

 

Підпис ____________________________ ПІБ офіційного спостерігача___________________________________

Адреса: _______________________________________________________________________________________________

Засоби зв’язку: _________________________________________________________________________________________

 

 

Підпис ______________________________ ПІБ виборця-свідка ________________________________________________

Адреса: _______________________________________________________________________________________________

Засоби зв’язку: _________________________________________________________________________________________

 

Підпис ______________________________ ПІБ виборця-свідка ________________________________________________

Адреса: _______________________________________________________________________________________________

Засоби зв’язку: _____________________________________________________________________________

 

 

 

 

2. СКАРГА ЩОДО ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

 

 

Голові виборчої комісії №_____

Територіального виборчого округу №____

_______________________________________

 

Офіційного спостерігача

____________________________________________

(вказати прізвище, ім’я, по батькові офіційного спостерігача)

 

Адреса:__________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 

Засоби зв’язку: _________________________________________________

від партії (блоку) _______________________________

                                    (назва партії (блоку)

від кандидата на пост Президента України _____________

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата на пост Президента України)

 

від громадської організації ________________________

____________________________________________

              (вказати назву громадської організації)

 

СКАРГА

щодо порушення виборчого законодавства України

 

 

     Мною, офіційним спостерігачем _____________________________________________________________,

зафіксовано (встановлено) наступне порушення виборчого законодавства України, а саме: ____________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

     Таким чином, порушено ст. _____________________ Закону України «Про вибори Президента України».

    Факт порушення додатково підтверджено наступними доказами:

письмовим актом про порушення виборчого законодавства України від _____________ року, 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________, що додаються до цієї скарги.

 

    На підставі наведеного, -

 

ПРОШУ:

 

1. розглянути дану скаргу в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством України;

 

2. завчасно повідомити мене про дату, час та місце розгляду цієї скарги;


3. вжити, передбачені виборчим законодавством України, заходи щодо усунення виявлених порушень виборчого законодавства України;


4. про результати розгляду скарги повідомити мене в установленому законом порядку.

 

 Додатки:

   

____________________ року          ____________________________                   ________________________________

           (дата)                                        (підпис скаржника)                                            (прізвище та ініціали скаржника)

 

 

 

 

 

3. ЗАЯВА ПРО УТОЧНЕННЯ СПИСКУ ВИБОРЦІВ

 

 

Дільничній виборчій комісії № ___

територіального виборчого округу № ____

адреса: ________________________________

______________________________________

 

виборця ________________________________

______________________________________

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові виборця, дата народження,

бажано також вказати ідентифікаційний номер виборця)

адреса: ________________________________

______________________________________

засоби зв’язку:_____________________________

______________________________________

 

 

ЗАЯВА

про уточнення списку виборців

 

     Ознайомившись з попереднім списком виборців на виборчій дільниці №_______ територіального виборчого округу №________,

мною було виявлено, що мене не було включено до списку виборців.

     Згідно із записами у моєму паспорті, серії _____ №______________ , виданого _______________ року,

________________________________________________________________________________,

я зареєстрована (ий) за адресою: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

 

     Згідно з ч. 3 ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України», до попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

     Відповідно до ч. 3 ст. 32 Закону України «Про вибори Президента України», кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

    На підставі наведеного, -

 

ПРОШУ:

 

     включити мене, ____________________________________________________________________,

до списку виборців по виборчій дільниці №________,   територіального виборчого округу №______.

 

 

Додаток: копія витягу з паспорта громадянина України _________________________.

 

______________________  року               ____________________     __________________________

     (дата подачі заяви)                                 (підпис заявника)                  (прізвище та ініціали заявника)

 

 

 

 

 

4. ПОЗОВНА ЗАЯВА (АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ) ПРО УТОЧНЕННЯ СПИСКУ ВИБОРЦІВ

 

 

__________________________________________

суду Тернопільської області як адміністративному суду

адреса: ___________________________________

_________________________________________

 

 

Позивач: __________________________________

                     (прізвище, ім’я, по батькові позивача)

____________________________  року народження

ідентифікаційний номер _______________________

адреса: ___________________________________

_________________________________________

засоби зв’язку:_______________________________

_________________________________________

 

 

Відповідач: Дільнична виборча комісія №______

територіального виборчого округу №_________

адреса: ___________________________________

_________________________________________

засоби зв’язку (якщо відомі):______________________

_________________________________________

 

 

Третя особа: Орган ведення Державного реєстру виборців

адреса: ___________________________________

_________________________________________

засоби зв’язку (якщо відомі):______________________

_________________________________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(адміністративний позов)

про уточнення списку виборців

 

     Ознайомившись з попереднім списком виборців на виборчій дільниці №______ територіального виборчого округу №_______,

мною було виявлено, що мене не було включено до списку виборців.

 

     Згідно із записами у моєму паспорті, серії ________ №__________________ , виданого _____________________ року, ______________________________________________________________________________________________________,

я зареєстрована (ий) за адресою: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.

 

     Згідно з ч. 3 ст. 31 Закону України «Про вибори Президента України» до попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться вісімнадцять років і які мають право голосу, та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

     Відповідно до ч. 3 ст. 32 Закону України «Про вибори Президента України» кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

     Згідно  ч. 9 ст. 32 Закону України «Про вибори Президента України» адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

     Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 20 та ч. 2 ст. 274 КАС України адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії. Згідно ч. 3 ст. 274 КАС України позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.

     Згідно ч. 1 ст. 274 КАС України право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про уточнення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.

 

     Оскільки я відсутня (ій) в списках виборців, такі дії відповідача порушують мої конституційні права виборця, які гарантовані ст. 70 Конституції України (право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років).

     Враховуючи наведене, вважаю за доцільне просити суд включити мене у списки виборців, так як я є громадянином України, за віком маю право голосу та відповідне місце реєстрації.

     При цьому, прошу врахувати, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав. Крім цього, по даному позову не вживались заходи досудового врегулювання спору. До подання цієї позовної заяви не вживались заходи забезпечення доказів та заходи забезпечення позову. Мною також не сплачувався судовий збір за подачу цієї позовної заяви, оскільки звільнена (ий) від його сплати згідно ч. 3 ст. 274 КАС України.

 

     Керуючись ст. 70 Конституції України, ст. ст. 31, 32 Закону України «Про вибори Президента України», ст. ст. 20, 268-272, 274 КАС України, -

 

ПРОШУ:

 

1. дану позовну заяву прийняти до провадження _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

2. ухвалити рішення, яким задовольнити мій адміністративний позов та

зобов’язати дільничну виборчу комісію №_____ територіального виборчого округу №______

уточнити списки виборців та включити мене, ______________________, до списку виборців 

по виборчій дільниці №________    територіального виборчого округу №________;

 

3. допустити негайне виконання рішення суду.

 

Додатки:

Копія позовної заяви.
Дві копії витягу з паспорта громадянина України ___________________________.

 

______________________  року               ____________________         __________________________

  (дата подачі позовної заяви)                   (підпис позивача)                  (прізвище та ініціали позивача)

 

Інші публікації автора

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування